Hva er en fysioterapeut?

Fysioterapi – Gir livet mening

 

Fysioterapeuter jobber sammen med pasienter for å skape bærekraftig helse, for å redusere opplevelsen av plager og fremme livskvalitet og fysisk funksjon. Et sammarbeid med en fysioterapeut kan hjelpe deg med livsstilsforbedringer for å forebygge og minimere smerteproblematikk og plager som kan oppstå, eller forbedre fysisk funksjon og prestasjon. Videre kan du sammen med en fysioterapeut behandle og rehabilitere smertetilstander eller skader for å gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse eller mot ditt mål.

“Fysioterapeut” er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra Helsedirektoratet. For å få autorisasjon må man etter endt utdanning gjennomføre ettårig turnustjeneste.

Hvordan vet jeg at jeg burde gå til en fysioterapeut med problemet mitt?

Du bør oppsøke fysioterapeut om du har vansker for å forstå, tolke eller få kontroll over gjentagende smerte- eller funksjonsproblematikk i hverdagen. Videre kan en fysioterapeut kartlegge din fysiske funksjon og være med på å utelukke alvorlig skade eller vurdere alternativ til kirurgiske inngrep.

Vår tilnærming og hva du kan forvente ved første tilsyn

Ved Helse i Centrum har vi en kunnskapsbasert tilnærming, som betyr at vi kartlegger flest mulig faktorer i og rundt deg som person som kan være av betydning for din situasjon. I første konsultasjon vil det bli avklart forventninger til fysioterapeut og pasient i mellom, satt realistiske mål, og gjennomført en helhetlig vurdering av deg. Sammen med deg som pasient blir det vurdert og satt opp en plan som skal være gjennomførbar, mot dine mål. 

Blir det gjennomført benkebehandling?

Vi gjennomfører benkebehandling, men helst som en del av et helhetlig behandlingsbilde. Per i dag finnes det ingen dokumentasjon på at benkebehandling alene fremmer langvarige endringer i opplevd smerte, livskvalitet eller funksjon.

Kontakt oss

55 90 06 80

hicbergen@gmail.com

 

Åpningstider

Man – Fre — 08:00 – 16:00
Lør – Søn — Stengt

Markeveien 4C, 5012 Bergen