Fysio- og manuellterapi

Avtal time med kommunal behandler via telefon

55 90 06 80 eller hicbergen@gmail.com 

Felles utgangspunkt

Både fysioterapeuter og manuellterapeuter jobber sammen med pasienter for å skape bærekraftig helse, redusere opplevelsen av plager og fremme livskvalitet og fysisk funksjon. Et sammarbeid med en fysio- eller manuellterapeut kan hjelpe deg med livsstilsforbedringer for å forebygge og minimere smerteproblematikk og plager som kan oppstå, eller forbedre fysisk funksjon og prestasjon. Videre kan du sammen med en fysioterapeut eller manuellterapeut behandle og rehabilitere smertetilstander eller skader for å gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte egne ressurser for å bidra selvstendig i å bedre egen helse, smerteproblematikk eller nå dine fysiske og emosjonelle mål.

Manuellterapeut

Manuellterapeuter er spesialister på skade og sykdom i muskel- og skjelettsystemet og har spesielle rettigheter som behandlere. De kan blant annet:

  • Henvise pasienter videre til spesialisthelsetjenesten
  • Henvise pasienter til radiologiske undersøkelser.
  • Sykemelde pasienter med muskelskjelettplager/-sykdommer i inntil 12 uker.

Fysioterapeut med spesialisering

En fysioterapeut med klinisk master i muskel- og skjelett, ortopediske og revmatiske helseproblem innehar avansert kompetanse innen undersøkelse og behandling av pasienter med muskel, skjelett, ortopediske og revmatiske helseproblemer både innen primær- og spesialisthelsetjenesten.

Hva kan man få hjelp til?

Mage- og tarmproblematikk

Vår behandler Eirik Østvold er tilknyttet Nasjonal Kompetansetjeneste for Funksjonelle Mage- og Tarmlidelser og har spisskompetanse rettet mot pasienter med irritabel tarm syndrom (IBS).

Oppfølging før og etter kirurgi

For å få et så godt resultat som mulig av kirurgi er det ytterst viktig å ha best mulig funksjon før man planlegger å la seg operere. Etter operasjoner er det kritisk å få hjelp med trygg igangsettelse av bevegelse for å få et godt resultat.

Senebetennelser (tendinopati eller tendinoser)

Senebetennelser er lidelser i sener som kan føre til hevelse, smerter og begrenset funksjon som følge av overbelastning eller vedvarende lav belastning. Smerten er ofte verre når man belaster eller beveger det påvirkede området. Typiske tilstander kan være i skuldre (betennelse i rotatorcuff), i albuen (tennis- og golfalbue), håndledd og fingre (ofte i forbindelse med klatring), hofter, knær (jumper’s knee), ankel (achilles senebetennelse) eller hæl (plantar fascitt, eller betennelse under foten).

Man skiller mellom to tilstander. Tendinopati, som er akutt overbelastning eller overbruk av seneapparatet, og tendinoser, som er nedbrytning av senens struktur som følge av gjentakende arbeid over lang tid uten tilstrekkelig tid til hvile.

Viktigste forskjell mellom tilstandene er forventet tid til tilheling, der man ved tendinoser forventer vesentlig lengre tid til tilheling.

Best dokumentert behandling er belastningsstyring og eksentrisk trening over en lengre periode.

Ryggsmerter, lumbago, prolaps, skiveutglidning, ischias

Ryggsmerter er den lidelsen som rammer flest og koster mest. Prolaps, skiveutglidning og ischias er betegnelser som brukes om hverandre, og som kan virke skremmende. En fysio- eller manuellterapeut kan utføre undersøkelser og kartlegge din historie for å avdekke om tilstanden er mer eller mindre alvorlig, gi råd og veiledning for å opprettholde fysisk funksjon og samtidig forsøke å redusere opplevelsen av plagene du opplever. Manuellterapeuter kan henvise til bildeundersøkelser, dersom det er indikasjoner for dette. Som regel bruker man bildeundersøkelser som supplering til den kliniske undersøkelsen bare om det er operasjonsindikasjoner.  

Smertebehandling

Smerter i rygg, nakke, skulder, knær eller flere plasser kan redusere opplevd livskvalitet. Mange diagnoser har lite oppløftende prognoser og det er ikke uvanlig med vedvarende symptom mot 12 måneder eller lenger og tilbakevendende plager. Det er påvist mange behandlingsmetoder som kan redusere smerter på kortsikt, men noe manglende overbevisende funn på langsikt. Trening og psykososiale behandlinger for å bedre smerter og funksjon står per dags dato frem som beste og sterkeste anbefalinger for vanlige muskelskjelettplager.

Kilde:

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0178621

Kvinnehelse

Vår behandler Anine Simonsen har spisskompetanse innen fagområder som spesifikt rammer kvinner. For eksempel oppfølging under og etter graviditet, bekkensmerter, bekkenløsning, og seksuell helse. Andre områder som urinlekkasjer rammer oftest kvinner, men også menn kan ha god nytte av oppfølging til dette.

Kognitiv funksjonsrettet behandling til behandling av langvarige eller kroniske og komplekse smerter

Vår spesialist Kjartan Fersum sitt interessefelt og spesialisering ligger innen diagnostisering og behandling av muskel og skjelettplager. 

Tittelen på doktorgradsarbeidet hans var «Classification and targeted treatment of
patients with Non Specific Chronic Low Back Pain” hvor Cognitive Functional Therapy (CFT), eller
Kognitivt Funksjonsrettet Behandling, var kjernen av avhandlingen hans.

Kjartan har sammen med et nettverk av professorer og behandlere i inn-og utland undervist fysioterapeuter, manuellterapeuter, kiropraktorer og andre behandlere med å forstå, tolke og behandle komplekse, langvarige eller kroniske og sammensatte smerteproblematikker.

Artrose (slitasjegikt)

Artrose er en tilstand som rammer leddene, og hyppigst de vektbærende strukturene som knær, hofter og ryggraden. Risikoen for å utvikle artrose øker med alderen, men andre faktorer som spiller inn er genetikk, tidligere skader og overvekt.

Det finnes ingen kur for artrose, men du kan ha som mål å redusere plagene fra det og bedre fysisk funksjon. 

En fysioterapeut eller manuellterapeut kan bidra med råd, informasjon og øvelser for å bedre opplevelsen av tilstanden. Videre kan en fysio- eller manuellterapeut være en viktig del av et strukturert treningsopplegg før og etter kirurgiske alternativer. 

Kontakt oss

Telefon: 55 90 06 80

hicbergen@gmail.com

Markeveien 4C
5012, Bergen

 

Åpningstider

Man – Fre — 08:00 – 15:00
Lør – Søn — Stengt

HER FINNER DU OSS